De Ontmoeting

Wat is de Ontmoeting.

De Ontmoeting wil een plek zijn waar jonge volwassenen die midden in het leven staan elkaar kunnen ontmoeten. De Ontmoeting bestaat in real-life en digitaal.

In real-life is er de gelegenheid om elkaar ongeveer één keer in de maand te ontmoeten. Aan de hand van een thema, een vraag, een zinnig spel, of wat ook maar aan de orde komt gaan we met elkaar in gesprek over wat ons beweegt, wat ons motiveert, wat ons raakt. De groep is nooit dezelfde. De drukke agenda’s van de deelnemers leiden er toe dat velen soms maar een enkele keer aanschuiven, anderen wat vaker. Beide is mogelijk. Wat ons bindt is onze betrokkenheid bij de vragen wie en wat ons leven zin en inhoud geeft.

De facebookpagina van de Ontmoeting geeft info over de data van samenkomst en onregelmatig worden daar filmpjes, foto’s, teksten of iets anders geplaatst ter inspiratie.

Meestal wordt daar door de drukke levens niet al te veel op gereageerd. Maar je weet hoe het werkt met facebook….

Sommige bijdragen zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers van De Ontmoeting. Je kunt daarom geen ‘vriend’ worden van De Ontmoeting. Maar wie wil mee wil doen in real-life is natuurlijk welkom om aan te schuiven!