Zondagsschool

Beste kinderen, ouders en betrokkenen,

De Hervormde zondagsschool bestaat al sinds vele jaren en wordt geleid door een groep gemotiveerde vrijwilligers, die momenteel uit 5 personen bestaat.
Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom, wanneer de kinderen naar de brugklas gaan nemen wij als zondagsschool afscheid van ze en mogen ze daarna naar de jeugdkerk.

Het doel van de zondagsschool is:

 • Kinderen vertrouwd maken met de Bijbelverhalen op een manier die de kinderen begrijpen.
 • De kinderen vertrouwd maken met de kerk en de feesten van de kerk.
 • Dingen die de kinderen mee maken in hun leven koppelen aan de boodschap uit de bijbel.
 • Een aanvulling bieden op de geloofsopvoeding.
 • Wij vinden een laagdrempelige toegang belangrijk.
 • Wij willen dat de kinderen zich thuis voelen in de zondagsschool.

Wat doen we zoal zondags ’s morgens:

 • Wij maken een praatje met de kinderen
 • Wij vertellen een Bijbelverhaal, vertaald naar deze tijd
 • Wij zingen liederen.
 • Wij knutselen samen, doen een spel of iets wat bij het verhaal past.
 • Als onze eigen predikant voor gaat gaan we eerst met zijn allen de kerk in.

Welke feesten vieren wij:

 • Wij starten aan het begin van het zondagsschool jaar met een leuke activiteit.
 • Wij vieren een oogstdienst en brengen samen met gemeenteleden daarna fruitbakjes naar de mensen van 80 jaar en ouder.
 • Wij vieren het kerstfeest in de kerk op kerstavond om 19.00 uur.
 • Wij vieren Pasen en Pinksteren in de zondagsschool.
 • Elk jaar sluiten wij het zondagsschool af met een gezinsdienst in de kerk waarin wij afscheid nemen van de oudste kinderen van de zondagsschool.
 • Met de zondagsschool van Kolderveen en de kinderneven dienst van de Gereformeerde kerk werken we plezierig samen en organiseren we elk jaar iets voor de tentdienst en een dienst met CBS de Wel. Ook verlenen wij onze medewerking rond de voorbereidingen voor de gezamenlijke startdienst.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook een plek hebben in de kerk, daarom nodigen wij alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar uit om zondags ’s morgens eens bij ons te kijken om 10.00 uur in het hervormde jeugd gebouw naast de Hervormde kerk.

Weet dat je welkom bent! namens de leiding,
Gisela Dol, Aukje van ’t Hoog, Jan Sleurink, Dinet Kreeft en Dineke Wiltinge.

Verdere informatie bij Jan Sleurink.

 

De afscheidsdienst was dit jaar op zondag 12 juni. Vanuit het thema “Klaar voor de start” hebben we samen een hele feestelijke dienst gehad. Tijdens deze dienst hebben we afscheid genomen van: Wouter, Reinout, Anne Miek, Else, Daniël, Anne en Hugo. Aan het einde van de dienst hebben we als gemeente de kinderen het vertrouwen gegeven dat ze er echt klaar voor zijn en dat ze het niet allemaal alleen hoeven te doen. De volgende foto’s geven een goede sfeer weer van de dienst.