Historie

De Hervormde Gemeente van Nijeveen is een gemeenschap van ongeveer 700 mensen. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Mensen die hier van oudsher wonen samen met mensen wier wortels elders liggen. In dit komen, blijven en gaan leeft de gemeen­te sinds oude tijden. Toen vanaf 1300 het zuidoos­telijk deel van Drenthe tot grote bloei kwam, stroomde het veenvolk van alle kanten toe: schippers uit Utrecht en de IJsselstreek, Drenten en Friezen. En al die vreemdelingen brachten hun eigen gewoon­ten, taal en levensopvattingen mee. In dat komen en gaan kreeg de gemeente haar gestalte. En de kerk was de plaats waar mensen zich met elkander en hun God verzoenden, tot op vandaag toe. Sinds 1477 komen mensen samen in het kerkgebouw aan de Dorpsstraat. En dat gaat maar door…