Preken

Preek 18 november 2018

Gemeente van Jezus Christus.   In volle vrede leven. “Gelijk er staat geschreven”, zingt de dichter: “gelijk er staat geschreven” zal het Volk van God “in volle vrede leven”.   Het “Volk van God”, de “Gemeente van Christus”, “Israël en de Kerk”, in het morgenlicht,...

Lees verder

Preek 24 februari 2018

Gemeente van Jezus Christus.   Hij komt altijd anders. God is vaak zo verrassend klein! Je ziet Hem zo maar over het hoofd. “Zijn almacht”, zegt een theoloog, “Zijn almacht is Zijn onmacht!”. Zijn heerlijkheid is niet iets om vast te leggen. Ver van alle ellende, zonde, pijn. “Hoe...

Lees verder

Preek 10 september 2017

Lezen: Genesis 17: 1 – 8, Joh. 8: 30-36, Galaten 5: 1 – 6 Tekst: Johannes 8: 36 “Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Dit jaar staan veel kerken stil bij de viering van 500 jaar Hervorming, 500 jaar Reformatie. En in...

Lees verder

Preek 20 augustus 2017

Uitleg en verkondiging – Thema:  “Wat is geloven?”  n.a.v. Jesaja 56:1-7  en  Mattheüs 15:21-28   Geliefden in onze Heer Jezus Christus,   Op de gestelde vraag in het thema zou ik kunnen antwoorden met de woorden van Hebreeën 11:1. Daar staat: “Het geloof nu is de...

Lees verder

Preek 23 juli 2017

Uitleg en verkondiging     –     Thema:  “Groeien.”   Geliefden in onze Heer Jezus Christus, Groeien heeft te maken met groter worden. Pas geboren kinderen worden gevoed en goed verzorgd. Je ‘ziet’ ze dan groeien. Wanneer we in het voorjaar jonge plantjes in de tuin...

Lees verder

Preek 26 maart 2017

Preek gehouden door Ds. Cees Huisman (Meppel) in de Herv. Gemeente te Nijeveen op de 4e zondag van de Veertigdagentijd 26 maart 2017 n.a.v. Lukas 9: 57-einde.   Wie volgt?   Vanmorgen staan we even stil bij de reacties, die er mogelijk zijn, wanneer Jezus ons oproept om Hem na te volgen....

Lees verder