Preken

Preek 10 september 2017

Lezen: Genesis 17: 1 – 8, Joh. 8: 30-36, Galaten 5: 1 – 6 Tekst: Johannes 8: 36 “Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn” Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Dit jaar staan veel kerken stil bij de viering van 500 jaar Hervorming, 500 jaar Reformatie. En in...

Lees verder

Preek 20 augustus 2017

Uitleg en verkondiging – Thema:  “Wat is geloven?”  n.a.v. Jesaja 56:1-7  en  Mattheüs 15:21-28   Geliefden in onze Heer Jezus Christus,   Op de gestelde vraag in het thema zou ik kunnen antwoorden met de woorden van Hebreeën 11:1. Daar staat: “Het geloof nu is de...

Lees verder

Preek 23 juli 2017

Uitleg en verkondiging     –     Thema:  “Groeien.”   Geliefden in onze Heer Jezus Christus, Groeien heeft te maken met groter worden. Pas geboren kinderen worden gevoed en goed verzorgd. Je ‘ziet’ ze dan groeien. Wanneer we in het voorjaar jonge plantjes in de tuin...

Lees verder

Preek 26 maart 2017

Preek gehouden door Ds. Cees Huisman (Meppel) in de Herv. Gemeente te Nijeveen op de 4e zondag van de Veertigdagentijd 26 maart 2017 n.a.v. Lukas 9: 57-einde.   Wie volgt?   Vanmorgen staan we even stil bij de reacties, die er mogelijk zijn, wanneer Jezus ons oproept om Hem na te volgen....

Lees verder

Preek 18 december 2016

De woorden van Zacharia   Die dag zal …….   Op die dag ….   Op die ene dag ………   Als die tijd aanbreekt …………. dan …….   Welke dag? Wanneer dan? Ooit? Nooit?   In de Trouw van afgelopen donderdag een foto: Aleppo, burgers die het geweld...

Lees verder

Preek 20 november 2016

Bij psalm 56 en het verhaal van de tranenkruikjes   Misschien kent u het gedicht ‘Steen’ van Maria Vasalis: ‘Verdriet kit al mijn krachten samen, zodat ik roerloos word als steen. Mijn hele wezen wordt materie, een ondoordringbaar star mysterie, o sla de rots, opdat ik ween.’ Wenen,...

Lees verder