Dienst 4 oktober 2020

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is mevr. Groen – Mol
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kerk en Israël” en Kerkrentmeesterbeheer