Liturgisch bloemstuk 1 maart 2020

1e zondag Veertigdagentijd 1 maart 2020


In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe
naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt.

Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Het kader van het bloemstuk vormt als het ware een lijst. Door de lijst is
de stip op de horizon te zien. De stip is een ronde open ruimte. Tussen de ronde opening en het kader vormen takjes een weefsel, waardoor de aandacht valt op de opening in het midden van de lijst.

De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog.
Als mensen zien, komen ze in beweging bij Mattheüs 4: 1-11 – Jezus in de
woestijn.

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden.
De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn.
In het midden van de stip zweeft een tulp.

De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen.
De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is
eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond.
Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van
brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan.

Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel
opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.