Liturgisch bloemstuk 25 december 2019

Eerste Kerstdag
                 25 december 2019

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd
van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en
bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat
léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we
op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die
we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij
als een koepel waarnemen.

De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en
leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan
rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat
zien we terug in de versiering van de bol met groen,
lichtjes en geurende bloemen.