Preek 20 oktober 2019

Preek gehouden door Ds. Cees Huisman in de Herv. Kerk te Nijeveen op zondag 20 oktober 2019 n.a.v. Lukas 11: 14-28

Een stem krijgen

Op het eerste gehoor staat het verhaal van vanmorgen wel erg ver van ons af. Soms horen wij wel eens berichten over geestelijken, die demonen uitdrijven, maar dat is meestal ver weg en we kijken er eerder vreemd tegen aan dan dat  we dat serieus nemen.

Want demonen bestaan niet en daarmee zetten we dit verhaal in het museum van oudheden en sterke verhalen.

Maar toen ik de afgelopen week meerdere malen de krant opensloeg of naar het Journaal keek dacht ik: hé, zo ver weg is het evangeliebericht helemaal niet. Het is misschien wel actueler dan we eerst dachten.

Je zou kunnen zeggen: over demonen gesproken – hoe heftig kunnen mensen en groepen elkaar niet demoniseren. Denk even aan de ‘boerenopstand’: hoe worden over en weer demonische beelden geschetst van de andere partij, die ‘klimaatgek’ zijn of die behoren tot de ‘Haagse kliek’ – of die vervuilende boeren, die alles wat slecht is op hun geweten hebben.

En ik denk aan het opmerkelijke drama in Ruinerwold, vol vragen en onduidelijkheden, maar een gebeuren zo buiten de orde en zo bizar, dat je het wel demonisch kan noemen. En dat dat pas aan het licht komt, als iemand die eerst niet kon spreken, naar buiten komt en zijn stem verheft.

En ik denk aan die Roemeense hoogopgeleide jongeman, die door iemand naar Nederland werd gehaald, omdat hij daar een mooie carrière kon opbouwen, maar uiteindelijk in een kas als komkommerplukker werd aangesteld en uitgebuit. En hij mocht niks zeggen: monddood werd hij gemaakt, ‘stom’..totdat hij naar buiten treedt en zijn mond opendoet en alles aan de politie vertelt. Opgelucht en bevrijd is hij!

Met al deze duidingen in het achterhoofd proberen we het verhaal te verstaan.

Als we al die lezingen en gedachten erover onder één noemer zouden willen brengen, dan zou ik willen zeggen, dat het gaat om ‘een gevecht’. Jezus is als therapeut aan het vechten; hij vecht voor het leven van zijn patiënt, zoals wij dat ook wel zeggen over artsen.
Zo zien wij hem vandaag in gevecht met een man, die stom is. Maar wacht even, zo staat het er eigenlijk niet. Jezus vecht niet met die man, maar met de demon, zo vertelt Lukas. Met ‘het demonische’. De vraag is niet of demonen wel of niet bestaan, maar of datgene, waar dit woord, deze term, dit symbool naar verwijst, bestaat. En dat bestaat wel degelijk, zoals wij al opmerkten.

Op zijn weg naar Jeruzalem is Jezus voortdurend bezig die macht of die machten te ontmaskeren en onschadelijk te maken. En om te zien, hoe hij dat doet moeten we de tekst precies en op de voet volgen. In het Grieks komen we daar een woord tegen, dat ‘eruit gooien’ betekent. Die demon moet aan de kaak gesteld worden en eruit geworpen worden. Zoals een therapeut tegen zijn patiënt zegt: ‘Gooi het er maar uit…alles wat je dwars zit, alles van vroeger en nu, alles wat je hindert om voluit mens te zijn. Gooi het eruit…al die shit!” Dat die shit ook wel ‘uitwerpselen’ genoemd worden past dan ook precies in deze beeldspraak.

Hoe zal het Koninkrijk Gods zich baan breken? Als de macht van het kwaad wordt weerstaan, weersproken en weerlegd. Sommige mensen zeggen of denken wel eens: “Die Jezus kon de dingen mooi zeggen, prachtig verwoorden, maar wat koop je ervoor? De wereld is nog steeds een tranendal en de misère van de mensheid drukt zwaar op mijn hart. Praatjes vullen geen gaatjes, het gaat om daden, die de wereld veranderen, niet om woorden!”.

Je kunt van alles en nog wat over Jezus zeggen, maar je kunt niet zeggen, dat hij alleen maar mooie praatjes verkondigde. Hij voegde namelijk zelf altijd de daad bij het woord. Als hij over het Koninkrijk Gods spreekt en over de nadering ervan en dat het nabij is, dan weet hij, dat dat de komst van dat Koninkrijk op weerstand stuit. Dat er nog eerst heel wat gevechten geleverd moeten worden, met het demonische, met het kwaad. Hij zag het zo voor zich, dat de wereld bezet gebied was, bezeten door angst, onmenselijkheid, waanzin, kortom door het demonische…en zal het Koninkrijk Gods zich baan breken dan zal dat ten koste gaan van de macht van het kwade. Die twee rijken kunnen niet samen bestaan: het goede en het kwade zijn aparte, gescheiden grootheden en…hoe zal het kwade overwonnen worden. Door het goede. Door het goede te doen en dat doet Jezus door deze man te bevrijden van zijn demonische stomheid.
‘Wat heb jij toch, beste man?’ Maar hij kon het niet zeggen. Hij had er geen woorden voor. Jezus vindt dat onverdraaglijk en hij wil deze man helpen. Gooi het eruit! Al die ballast en narigheid, waardoor je het spreken hebt verleerd. Je bent altijd monddood gemaakt, zij hebben jou altijd het zwijgen opgelegd. Jouw mening wordt nooit gehoord. Of iets anders geïnterpreteerd: jij bent sprakeloos geworden, omdat je teveel hebt gezien en meegemaakt. Zoals mensen, die in een concentratiekamp hebben gezeten er daarna nooit meer over spraken. Het was té erg! Of gaat het over iemand, die geen stem meer heeft, die tot de zwijgende meerderheid behoort en denkt: ik stem niet meer mee, het helpt toch niks. Laat mij maar ongezien en ongehoord mijn leventje leiden. Val mij niet lastig met politiek of met wat ook…

Het is iemand die opgesloten zit in zichzelf, die zijn gevoelens niet kan verwoorden. ‘Gooi het er eens uit, beste man, daar zul je van opknappen’. Zo staat Jezus als therapeut bij deze zwijgende man en hij probeert hem een stem te geven, hem te laten praten. O zo moeilijk. Een heel gevecht!
En dan krijgen wij ineens te horen: ‘…en de stomme sprak’. Dat is een duizelingwekkende zin: de stomme sprak. Maar u weet: de stomme kan niet spreken. En wie spreekt kan geen stomme genoemd worden. Het is een vreemde paradox, een onmogelijke mogelijkheid, die ons hier verschijnt.
En dat is precies wat bij de verkondiging van het Koninkrijk Gods hoort: er gebeuren onverwachte en onmogelijke dingen. Wie achteraan stond krijgt een plek vooraan; wie doof was hoort ongehoorde dingen; wie blind was ziet ineens het licht; wie stom was, geen stem had, krijgt een stem en spreekt zich uit.

Laten we nu niet zeggen: ja, maar dat gebeurt toch eigenlijk nooit?! Of: was het maar waar, dan zul je eens zien, hoeveel mensen gingen geloven.
Lieve mensen, hier raken wij nu precies aan het geheim van het Koninkrijk, dat zich niet groot en sterk wil maken in de wereld, maar een andere wereld voorstelt en uitbeeldt. Het is de omgekeerde wereld, de wereld omgekeerd. Doven horen, blinden zien en stommen spreken.
De Therapeut gaat nog steeds door de wereld  en Zijn manier van doen, zijn woorden en zijn daden, zijn weg en zijn kracht, die hij in al zijn zwakte ten toon spreidde, werd het begin van een gang door de wereld, die bergen verzette, mensen het licht deed zien, de oren van doven ontstopte en mensen een stem gaf. Soms kunnen ook wij wel eens sprakeloos zijn of ons leven niets-zeggend leven, maar de therapeut spoort ons aan te spreken en zo nodig onze stem te verheffen en daden te voegen bij onze woorden van hoop en verwachting.

Zalig allen, die deze en andere woorden van God horen en die bewaren in hun hart en daaruit leven!