Dienst 3 november 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Giro 555 en Kerkrentmeesterbeheer