Dienst 20 oktober 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. C. Huisman (Meppel)
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Ds. Cees Huisman uit Meppel gaat voor.