Dienst 13 oktober 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Ds. Marjan van Hal gaat voor. We staan stil bij Lucas 17,11-19. Tien melaatsen komen naar Jezus toe en roepen om ontferming. Zij worden genezen. Maar slechts één van hen bedankt Jezus. En het is nota bene een  Samaritaan. Het woord dankbaarheid is een centraal woord deze morgen.