Liturgisch bloemstuk 18 april 2019

De verhalen over de voetwassing en over de verloochening (Goede Vrijdag)
zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan het moment.
Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.

In de schikking staan 6 flessen in een cirkel, 1 fles staat in het midden.
De 6 flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen.

De fles in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. In deze fles staat een driekleurig viooltje.