Dienst 7 april 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

De vijfde zondag van de 40 dagentijd. We staan stil bij de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters uit Lucas 20, 9-19. Ds. Marjan van Hal gaat voor.