Dienst 28 april 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. Dankers (Dalfsen)
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer