Dienst 19 april 2019

19.30 uur Dienst (Goede Vrijdag)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Het is Goede Vrijdag, we staan stil bij de kruisdood van Jezus. Ds. René Kok gaat voor.