Liturgisch bloemstuk 24 maart 2019

Het thema is dit jaar ”Een nieuw begin”. Als basis van de schikking worden
acht glazen flessen gebruikt. Op de achtste dag begint een nieuwe week. De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd.

Het getal acht staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien
als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De acht glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels.

Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers
nieuw leven.  De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor
buigzaamheid,meebewegen.

De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander.
De 8 flessen zijn twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de
suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.