Liturgisch bloemstuk 13 maart 2019

Het thema van de bloemschikkingen is ”Een nieuw begin”. Als basis van de
schikking zijn acht glazen flessen gebruikt. Op de achtste dag begint een
nieuwe week.  De achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal acht staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.

De acht glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels. Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers nieuw leven.  De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen.

De 8 flessen staan in een cirkel. Er zijn paarse tulpen in geplaatst. In de
christelijke traditie is de tulp het symbool van gebed. De bloem staat open
naar boven.