Liturgisch bloemstuk 10 maart 2019

Het thema is ”Een nieuw begin”. Als basis van de schikking worden acht
glazen flessen gebruikt. Op de achtste dag begint een nieuwe week.  De
achtste dag wordt ook wel opstandingsdag genoemd. Het getal acht staat
symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De acht glazen flessen worden deels bekleed door rietstengels/grasstengels.

Het water in de fles is zichtbaar tussen de grassen. Water geeft immers
nieuw leven.  De keuze voor riet is symbolisch. Riet staat voor
buigzaamheid, meebewegen.

Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas
benadrukt bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk.
Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk.

En waarmaken dat Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt
aangevochten. Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon en
nieuwe Adam.” In de liturgiegids wordt het accent gelegd op solidariteit; solidariteit met de mensheid en solidariteit in de familielijn. Beide accenten komen uit bij Adam. De naam ‘Adam’ is ontleend aan ‘Adamah’, een Hebreeuws woord dat ‘aarde; rode aarde’ betekent. God vormde de mens uit het stof van de aarde.

De 8 flessen staan in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool
voor de aarde. De flessen zijn onderling verbonden door klimopranken die
samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen zijn paarse anemonen geplaatst .