Dienst 3 maart 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Ds. René Kok gaat voor. We hebben weer een XYZviering. Een viering waarin we hopen dat wat meer mensen van de generatie XYZ aanwezig zijn (de middengeneratie). Dit keer gaat het over het kwaad. Alle ellende die ons kan overkomen. Wat moet je er mee. En wat heeft God daar mee van doen? De dienst is wat alternatief van opzet. Er is niet één preek. Aan de hand van het verhaal van Job neemt René verschillende rollen op zich: Job zelf, zijn vrienden, zijn vrouw, de duivel. Geen lichtvoetige dienst, maar wel met inhoud!