Dienst 24 februari 2019

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Collecte Noodhulp” en Kerkrentmeesterbeheer

Een feestelijke dienst want Jaap-Jan van Elp wordt gedoopt. Hij is de zoon van Aukelien van ’t Hoog (die lid is gebleven van onze gemeente) en Wim van Elp, Moerbeilaan 33, Rouveen. Jaap-Jan is op 25 oktober geboren. Ook de cantorij verleent haar medewerking aan de dienst! Ds. Marjan van Hal gaat voor.