Dienst 13 maart 2019

19.30 uur Dienst (Biddag voor het gewas)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok of Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor de voedselbank en Kerkrentmeesterbeheer

Er is om 19.30 uur een dienst in onze kerk vanwege biddag voor gewas en arbeid.. Ds. René Kok gaat voor. Met alle automatisering wordt ons werk steeds abstracter. Meer en meer zitten we achter computerschermen. Daardoor komen mensen verder af te staan bij wat we eigenlijk produceren. Het is daarom wel eens goed om stil te staan waarvoor we dan eigenlijk nog bidden als we het hebben over gewas en arbeid. En dat brengt meteen de vraag mee of bidden eigenlijk wel zinvol is. En wat bidden eigenlijk is en betekent, of betekenen kan. Een ingetogen viering.