Dienst 10 maart 2019

10.00 uur Dienst (Avondmaal)

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kinderen in de knel” en Kerkrentmeesterbeheer

1e zondag van de 40 dagentijd. Het verhaal van de verzoeking in de woestijn staat centraal en we vieren het avondmaal met elkaar. Ds. Marjan van Hal gaat voor.