Dienst 31 december 2018

19.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Het leger des Heils”en Kerkrentmeesterbeheer

Er is om 19.30 uur een dienst waarin we terugkijken op het oude jaar en stilstaan bij lied 511 van Dietrich Bonhoeffer. Hij werd in de tweede wereldoorlog omgebracht en schreef in de gevangenis: ‘In goede machten liefderijk geborgen,  verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.’