Dienst 25 december 2018

10.00 Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Op kerstochtend hebben we in eigen kring een eenvoudige sfeervolle kerstviering. En ja, we zingen natuurlijk de vertrouwde liederen. En we maken het niet te lang. Een moment van rust en liefelijk samen zijn in de drukte van alle kerstrumoer van familieverplichtingen