Dienst 25 november 2018

19.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Om 19 uur komen we samen om onze dierbare doden te herdenken. Er is voor iedereen de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

We gedenken de volgende mensen uit onze gemeente:

Hennie Jurjens-Zinger, overleden 24 december 2017: 80 jaar

Janny Ruinemans-Klaassen, overleden 16 januari 2018: 73 jaar

Lucas Adriaan Treur, overleden 31 januari 2018, 75 jaar

Lutgerdina Schuring-Meijering, overleden 8 februari 2018: 87 jaar

Hendrik Busscher, overleden 1 mei 2018: 94 jaar

Riekje Geertruu Brug- Oort, overleden 10 september 2018: 89 jaar

Albertus van der Linde, overleden 13 september 2018: 76 jaar

Nicolaas van ’t Hoog, overleden 29 september 2018: 83 jaar