Dienst 14 oktober 2018

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Wereldvoedseldag” en Kerkrentmeesterbeheer

We staan deze morgen stil bij het verhaal van de vrouw die Jezus’ voeten zalfde met olie. Het is te vinden in Lucas 7, 36-50. Er is ook afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers.