Dienst 16 september 2018

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Vredeswerk” en Kerkrentmeesterbeheer

Het is de laatste zondag van de zomer. Op het rooster staat de lezing uit Marcus 9, 14-29. Na de verheerlijking op de berg komt Jezus naar beneden en treft daar een menigte aan in discussie. Er is een jongen met een zieke geest en de leerlingen kunnen hem niet genezen. De schilder Rafaël schilderde dit tafereel samen met de verheerlijking op de berg op één schilderij (1520). Aan de hand van dit schilderij staan we stil bij het verhaal en de betekenis ervan.