Dienst 29 april 2018

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer