Liturgisch bloemstuk 24 februari 2018

Tweede zondag van de Veertigdagentijd.

De basisschikking bestaat uit een spiegel;  de spiegel is het symbool van de
werkelijkheid van de Eeuwige.
In de spiegel kunnen wij het mysterie van het Licht en de werking die daar
vanuit gaat weerspiegeld zien.
Verder bestaat de basisschikking uit een bloembol (amaryllis) die staat voor
het geheim waaruit het leven zich ontwikkelt.

Bij de lezing Marcus 9, 2-10
Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint, wordt op de berg de
verbinding gelegd met het licht van de Eeuwige.
De witte stenen verwijzen naar de berg waar God zich openbaart. Wit vanwege
het kleed van Jezus dat helder wit glanst.
De gouden doek: goud is de kleur van het goddelijke. God ervaren is als
goudstof in de ziel.

Spreken is zilver maar zwijgen is goud. De leerlingen moeten zwijgen over
hun ervaring op de berg.