Liturgisch bloemstuk 18 maart 2018

 

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd

De basisschikking bestaat uit een spiegel;  de spiegel is het symbool van de
werkelijkheid van de Eeuwige.

In de spiegel kunnen wij het mysterie van het Licht en de werking die daar
vanuit gaat weerspiegeld zien.

Verder bestaat de basisschikking uit een bloembol (amaryllis) die staat voor
het geheim waaruit het leven zich ontwikkelt.

‘’Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’’

Dit wordt uitgebeeld vandaag in het bloemstuk, in de korenaren en in de
halmen. Dat dit niet zonder pijn gaat, illustreren de pijnpunten.