Dienst 17 december 2017

10.00 uur Dienst (3e zondag van de Advent)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer