Dienst 10 december 2017

10.00 uur Dienst (2e zondag van de Advent)

De voorganger van deze dienst is Ds. K. Kwint
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer