Dienst 5 november 2017

10.00 uur Dienst (Oogstdienst)

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Het is weer oogstdienst! We willen producten van de oogst meenemen naar de kerk om zo te vieren hoe rijk we zijn met al ons voedsel. En er God voor danken! We gaan wat verzameld is aan elkaar uitdelen. Het is fijn als iedereen iets meeneemt! Behalve groente en fruit, mogen natuurlijk ook potjes jam, zelfgebakken cake of noem maar op meegebracht worden. We denken ook aan mensen die het minder hebben dan wij. Daarom word u ook gevraagd spullen voor de voedselbank mee te nemen naar de kerk, die zullen dan daarheen gebracht worden door de zondagsschool.