Dienst 29 oktober 2017

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Kerk in Actie” en Kerkrentmeesterbeheer