Dienst 12 november 2017

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Binnenlands diaconaat en Kerkrentmeesterbeheer

Ds. René Kok gaat voor.