Kerelsenvrouwvolkviering op 17 december 2017

Beste mensen,

 

We hebben de afgelopen jaren een Kerelsviering gehouden. Een dienst die door een bepaalde groep mensen met groot enthousiasme werd begroet. Niet in de laatste plaats vanwege de geestrijke voorbereidingsbijeenkomsten. Toch waren er geluiden van een andere groep die zich wat tekort gedaan voelde.

Daarom hebben we besloten dit jaar een Kerelsenvrouwvolkviering te organiseren.

De viering is op 17 december. Schrijf het vast op.

De voorbereidingsavonden worden in overleg gepland.

Er komt één gezamenlijke avond van kerels en vrouwvolk waarin we samen oefenen.

En er komt voor de kerels een aparte avond en voor het vrouwvolk een aparte avond waar zij hun deel van de viering voorbereiden. U begrijpt niet voor niets los van elkaar.

Het thema zal wel iets met liefde te maken hebben en met verschillen…. en hoe kan het anders, natuurlijk op bijbelse gronden gebouwd.

 

Je kunt je nu al aanmelden, en dat kan kerels apart en vrouwvolk apart.

De data van voorbereiding worden in overleg bepaald.

 

met een hartelijke groet,

 

René en Marjan