Dienst 3 september 2017

10.00 uur Dienst (viering Heilig Avondmaal)

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en “Kinderen in de knel”

De zomerdiensten zijn voorbij en ook de schoolvakanties. Het gewone leven begint weer. We delen brood en wijn deze zondag.  Het alternatieve Lutherse leesrooster geeft Marcus 7, 31-37 aan: de genezing van een doofstomme.