Liturgisch bloemstuk 4 juni 2017

 

De 3 rozen staan voor de Vader de Zoon en de Geest. Daaronder de Pinkstervlammen, die harten van apostelen (voorgesteld door de bloemen Gloriosa) doet ontvlammen en zich verspreiden als een groot vuur door de wereld.