Liturgisch bloemstuk 9 april 2017

Zesde zondag van de veertigdagentijd

sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht