Liturgisch bloemstuk 2 april 2017

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Het thema van deze 40 dagentijd is: Sta in je kracht.
Een verbindend symbool in de teksten is de berg.
Dat is in de bijbel de plaats waar god te ontmoeten is.
De berg is groot en sterk.

Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte en verwondering.
Drie schijven van een boom staan in de schikking voor die kracht.
In de schijven is de kracht nog te herkennen, elke ring staat voor
groeikracht.

Ezechiël ziet in een visioen hoe God wat dor en doods is weer tot leven
roept. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn
vanuit de verschillende windrichtingen.  Gods geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.