Liturgisch bloemstuk 26 maart 2017


Vierde zondag van de veertigdagentijd

Het thema van deze 40 dagentijd is: Sta in je kracht.
Een verbindend symbool in de teksten is de berg.
Dat is in de bijbel de plaats waar god te ontmoeten is.
De berg is groot en sterk.

Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte en verwondering.
Drie schijven van een boom staan in de schikking voor die kracht.
In de schijven is de kracht nog te herkennen, elke ring staat voor
groeikracht.

Vandaag is de 4e zondag van de 40 dagentijd.
Het licht van Pasen schijnt door het donker heen, de kleur is roze.
De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die
ons het zicht kunnen ontnemen.  Jezus opent ogen om te kunnen zien.