Liturgisch bloemstuk 12 maart 2017

Tweede zondag van de veertigdagentijd

Het thema van deze 40 dagentijd is: Sta in je kracht.
Een verbindend symbool in de teksten is de berg.
Dat is in de bijbel de plaats waar god te ontmoeten is.
De berg is groot en sterk.

Hij straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte en verwondering.
Drie schijven van een boom staan in de schikking voor die kracht.
In de schijven is de kracht nog te herkennen, elke ring staat voor
groeikracht.

We horen vandaag over de berg en de wolk waar Jezus Mozes en Elia ontmoet.
De witte bloemen staan voor die bijzondere ervaring en ontmoeting met het
goddelijke op de berg.  Er wordt kracht aan ontleend. De drie paarse hyacinten staan voor bezinning.