Dienst 9 april 2017

10.00 uur Dienst (Palmzondag)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Er is weer een viering met een muzikale bijdrage: de gemeenteband zal dan ons mede begeleiden in de liederen. Een ander geluid. Het is Palmpasen, de lezing van de intocht van Jezus in Jeruzalem de opweg naar de Goede week.