Dienst 30 april 2017

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Het gaat deze zondag over Joh. 21, 1-14. Na de paaservaring zijn de leerlingen weer op zee maar ze vangen niets. Totdat ze van de Opgestane op de oever een opdracht krijgen…