Dienst 2 april 2017

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Het is de 5e zondag van de 40 dagentijd. We lezen uit het boek over de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37. Het is een vooruitblik op Pasen. Ezechiël krijgt een visioen dat hij door een dal vol van dorre doodsbeenderen loopt. Zo is de situatie met het volk Israël gesteld. En hij moet profeteren zodat de doden weer gaan leven. Een intrigerend verhaal!