Dienst 15 april 2017

19.30 uur Dienst (Paaswake)

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is mevr. J. Stukker
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

De paaswake vieren we als gezamenlijke kerken in onze kerk. Een ingetogen liturgische viering waarin we uit het duister het nieuwe Licht van Pasen weer tot leven doen komen door het te delen.