Dienst 14 april 2017

19.30 uur Dienst (Goede Vrijdag)

De voorganger van deze dienst is Ds. M. van Hal
De organist van deze dienst is dhr. A. Hoekerswever
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

Goede Vrijdag. We ‘’lopen’’ de kruisweg van Jezus. Een kruisweg is een serie van veertien staties, die de lijdensweg van Jezus in beeld brengen. De kruisweg biedt de mogelijkheid om stil te staan bij wat Jezus heeft meegemaakt in de laatste uren van zijn leven op aarde. We doen dit door te kijken naar de 14 prachtige beelden die de Duitse pastor Sieger Köder heeft gemaakt. De beelden worden toegelicht met teksten en afgewisseld met zang. De dienst is sober, omdat de gruwelijke dood van Jezus centraal staat. En ook heden ten dage sterven velen een marteldood en is er veel lijden op aarde.