Dienst 8 maart 2017

19.30 uur Dienst (Biddag voor het gewas)

De voorganger van deze dienst is Ds. J. Stap
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor “Voedselbank Meppel” en Kerkrentmeesterbeheer