Dienst 5 februari 2017

10.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. R. Kok
De organist van deze dienst is dhr. S. Huismans
De collecte in deze dienst is bestemd voor Werelddiaconaat en Kerkrentmeesterbeheer