Dienst 20 november 2016

19.00 uur Dienst

De voorganger van deze dienst is Ds. M.W. van Hal
De organist van deze dienst is mevr. M. Withaar
De collecte in deze dienst is bestemd voor Diaconie en Kerkrentmeesterbeheer

We houden de dienst om 19 uur ’s avonds en gedenken dan de mensen die ons het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Iedereen mag daarna een kaarsje aansteken voor een eigen dierbare overledene. Er zal weer een symbolisch bloemstuk zijn, met de tranenkruik die op het altaar staat, erin verwerkt, maar ook de kaarsen en stenen met de naam van de overledenen. We hopen op een zinvolle, troostende en ingetogen viering.